Ondergang van de westerse overheersing

De 21 eeuw is de stap naar de ondergang van een vermeende doch gewelddadige beschaving.

Het westen tekent zijn geschiedenis van in het begin door geweld en graaizucht.

De oudste geschriften betreffende de geschiedeins van het blanke ras zijn wel terug te vinden in het Bijbelverhaal, opgetekend door een bevolking die migreerde van het Europese binnenland naar het Midden-Oosten.

Een migratie die gelijk op gang kwam, nadat geruchten van catastrofen en ontvolking der subtropisch gebieden in het zuiden, vandaag het Midden Oosten, doordrong tot in het barre en haast onleefbare gebied van de Russische vlaktes.

Dat de bevolkingen van het Europese binnenland zich aangetrokken voelde, naar hetgeen in hun ogen een paradijs moest zijn, is logisch gevolg van de verhalen over milderen temperatuten en mogelijkheden in het zuiden.

In de collectieve herinnering van binnenland volkeren was er nog beeld van het verleden, en het feit dat zijn naar het koude noorden verdrongen waren, verjaagd voor hun asociale gedragingen, uit een paradijslijk klimaat.

We zien van het begin van het Bijbelverhaal, het geweld en de hebzucht die leiden tot broedermoord tussen Kaïn en Abel.

In dit deel van de bijbel vinden we twee belangrijke feiten terug, namelijk het asociaal gedrag en het nemen voor persoonlijk genot, van dat wat iemand niet toebehoort, het nemen van de vruchten van de boom van goed en kwaad.

Als tweede element is er de broedermoord, en verwijzing naar het gewelddadige in de westerse mens, uit pure ijverzucht.

De Bijbel bult van het geweld binnen een maatschappij, alleen maar om persoonlijk genot en welzijn.

Het is opvallen dat alleen westerse volkeren dergelijke verhalen optekende, terwijl hun geschiedenis, door veroveringen en plunderingen van veroverde gebieden, dit verder bevestigd.

De hebzucht van een deel van de bevolking lijkt tot vandaag eindeloos, net zoals de rij der miljonairs.

Ook activiteiten die hun drang naar grootheid en macht demonstreren zijn uniek, en kennen bij geen enkele ontwikkeling hun gelijke.

Hebzucht en bewapening wijzen naar een ontwikkeling die een eindeloze honger naar macht en rijkdom heeft, terwijl dit hun geschiedenis en zelfverheerlijking uitstraalt.  

De weerspiegeling van hun vereiste om zich als oppermachtig te voelen en wanen, straalt uit van hun bouwwerken en monumenten, die hun grootheid moet onderschrijven.

Alleen de behoefte aan persoonlijke grootheid en macht leidde en leidt overal ter wereld tot het bouwen van kunstwerken en gebouwen die hun eindeloos egoïsme uitdrukken.

Het is opvallend dat slechts op en klein deel van Amerika, voor de ontdekking en veroveringen ervan, machtige bouwwerken aangetroffen werden, die aan Egypte doen denken, doch niet passen in het beeld en ontwikkeling dat de rest van het continent ons nalaat.

Ook deze monumenten van Midden Amerika, weerspiegelen de behoefte van een volk dat door het egocentrisme als deze der Europese ontwikkelingen, werd gestuurd, en er de macht en heerschappij mee demonstreert.

Eenzelfde spoor van machtsvertoon vinden we in Oost Azië, verbonden aan middeleeuwse geweld en veroverring, door stammen uit de westelijke Russische vlakte, huidige Kazachstan, en  onderwerping van de oorspronkelijke bevolking, van vooral hard werkende veehouders en landbouwers.

Overal waar we vergelijkingen aantreffen, worden we geconfronteerd met elites die de macht naar zich trekken, en de bevolking uitbuiten, terwijl ze door geweld hun oppermacht bestendigen, en zich tot Monarchen kronen, om hun nazaten de verdere heerschappij te verzekeren.

Zelfs gebieden waar deze pro westerse heersers een absolute minderheid vertegenwoordigen, worden zo nodig met geweld onderworpen, waardoor er oorlogen gevoerd worden door diverse westerse stammen die de gebieden binnendringen.

In Oost-Azië leiden dergelijke stamoorlogen tot het opdelen in diverse kleine koninkrijken, die echter voor versmelting met lokale bevolking verzwakken om na vele generaties vaak te verdwijnen, of zich gaan richten naar de normen van de lokale bevolking.

Alleen de Chinese adel weet zich, afgesloten van de massa en hun verboden en gesloten stad Beijing, het huidige Peking, tot één gezag en keizerrijk te ontplooien, om uiteindelijk in de 20ste eeuw door de volksleider Mao Zedong 1893/1976 ontzet te worden uit hun macht.

De oude adel blijkt, buiten de vermenging met de lokale bevolking, vooral gesitueerd in het meer onafhankelijke Taiwan, samen met resten van de vroegere westerse kolonisten, en blijft zich natuurlijk verzetten tegen de aanhechting met China, en het voor hen benauwende communistisch regime, dat echter beter past bij de Chinese bevolking, ook van Taiwan.  

De westerse overheersing brokkelt door vermenging en lage geboorte cijfers af, en wordt vooral door geïmporteerde zwarte bevolking uit Centraal en Zuid-Afrika verdrongen, waardoor de oppermacht van de westerse ontwikkeling begint te wankelen.

Tot overmaat is de westerse macht geilheid van haar sociaal gedegradeerde elite en miljardairs, zelf begonnen aan de afbouw van de westerse wereld en haar bevolking, door naar alles te grijpen wat hun fortuinen kan vergroten.

Anno 20ste en 21ste eeuw is er door de massa productie en industrie een nieuwe elite ontstaan, die net als de oude adel met een niets ontziende wreedheid hun kapitalen vergroten, zonder met de massa en hun welzijn rekening te houden.

De klap op de vuurpijn, en het begin van het einde is wel de Coronawaanzin van de 21ste eeuw, en de meedogenloosheid waarmee men de overbevolking op een kunstmatige wijze wil inkrimpen.

Men tracht de bevolking uit te dunnen met een virus, waartegen geen kunstmatig gekweekt vaccin kan gemaakt worden, omdat men het virus niet in een laboratorium kan kweken, en er dus ook geen vaccin is.

Via het creëren van angst en hysterie, maakt men de bevolking murw en gewillig, om hen te verleiden tot het vermeend spontaan toestemmen in het gebruik van een nep vaccin tegen dat vermeend dodelijk virus, en om zo de bevolking via langzame vergiftiging uit te dunnen.

Het is tekenend voor de westerse bevolking, die in feiten bestaat uit degradaties van volkeren die in de tropische gebieden werden ontwikkeld, doch door sociale degradatie en onvrede, onvoldoende cohesie en kracht behielden om gunstige leefgebieden te behouden, en naar koele oorden werden verdrongen.

Zowel sociale degradatie in de eerste plaats, als algemene lage intelligentie maken een deel der westerse bevolking vatbaar en naïef, waardoor een behoorlijk deel van hen gemakkelijk te misleiden is, waarvan de elite dankbaar gebruik maaktn om deze bevolking aan hun grillen te onderwerpen en uit te buiten.

Die zelfde naïviteit wordt anno 2021 dankbaar door de elite gebruikt, om de bevolking achter zich te krijgen en mee te doen gaan in de Corona waanzin en zelf vernietiging.

Doch deze zelfvernietiging zal uiteindelijk slechts leiden tot het vernietigen van de meest naïeve onder hen, waardoor deze nog dommere elite straks voor een intelligente en eendrachtige bevolking komt te staan, waarmee men niet willekeurig kan sollen, wat uiteindelijk tot de ondergang van de resterende elite zal leiden, en het einde zal worden van een blanke westerse beschaving, terwijl zwarte Afrikaners het roer over zullen nemen, en delen met Oost-Aziaten.

Wie denkt, dit is ver van ons bed, vergeet dat men dank zij de Coronacrisis, in een hogere versnelling terecht komt.

Opgelet:

Mensen die mij antwoorden op mijn publicaties: (kipdrego.wordpress.com)

Ik werk al 50 jaar zonder toelage, steun of medewerkers, beantwoorden van massale reacties is daardoor onmogelijk.

Veel van de verstrekte gegevens vloeien voort uit eigen reizen en observeren van volkeren, culturen en leefomgevingen.

De verspreiding is kosteloos, hoewel een uiterst geringe naamloze donatie welkom is,

Bank No:  Be76 2930 3840 6395 op naam van de auteur “Hendrik Leenders” met  Ref: kipdrego.wordpress.com 

Copyright Hendrik Leenders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: